Maxaad ku baran doontaa koorsadan? Koorsadan waxaad ku baran doontaa maadada xisaabta fasalka 12aad ee dugisga sarre. casaharadda aad ku baran doonto waxaa ka mid aha :

 • Analytic Trignometry
 • Complex Number
 • Probability
 • Statistics
 • Limits and Continuity
 • Integration

Si aad u barato koorsadan, waxaad u baahantahay:

 • Computer ama Mobile.
 • Internet aad ku soo gasho casharrada
 • Hammi iyo go’aan waxbarasho.

 

Yaa loogu talogalay koorsadan Koorasadan waxaa loogu tala galay arday walbo jecel maadada xiisabta qaasatan ardayda dhigata fasalka 12aad ee dugsiga sarre.

 

Sideen ugu guuleysan karaa koorsadan? 

Si aad u ku guuleysato koorsadan waa ay fududahay, si aad ugu guuleysato koorsadan: Qaado oo daawo casharrada koorsadan.nKa shaqey chapter walba layligiisa.nWaxaad heleysaa shahaaddada koorsadan haddii aad keento 65% ama ka badan. Ku celceli casharrada oo samee tijaabooyin ka badan kuwa uu macalinku ku baray.

 Sidee baan isaga diiwaangeliyaa koorsadan? 

Way fududahay, Taabo Batanka ay ku qorontahay XULO KOORSADAN si aad isaga diwaangeliso Koorsadan, ugana faa’ideysato casharrada Maadadda xisaabta fasalka 12aad.

 

Course Curriculum

Chapter 1 Analytic Trigonometry
Example 1.1 00:08:00
Example 1.2 00:05:00
Example 1.3 00:02:00
Example 1.4 00:08:00
Example 1.5 00:03:00
Example 1.6 00:08:00
Example 1.7 00:04:00
Example 1.8 00:14:00
Example 1.9 00:04:00
Example 1.10 00:06:00
Example 1.11 00:06:00
Example 1.12 00:03:00
Example 1.13 00:04:00
Example 1.14 00:06:00
Example 1.15 00:03:00
Example 1.16 00:03:00
Example 1.17 00:03:00
Example 1.18 00:03:00
Example 1.19 00:05:00
Example 1.20 00:08:00
Example 1.21 00:04:00
Example 1.22 00:04:00
Example 1.23 00:05:00
Example 1.24 00:05:00
Example 1.25 00:07:00
Example 1.26 00:08:00
Example 1.27 00:10:00
Example 1.28 00:06:00
Example 1.29 00:05:00
Example 1.30 00:04:00
Example 1.31 00:05:00
Example 1.32 00:06:00
Example 1.33 00:06:00
Chapter 2 Complex Number
Example 2.1 00:08:00
Example 2.2 00:04:00
Example 2.3 00:15:00
Example 2.4 00:02:00
Example 2.5 00:02:00
Example 2.6 00:04:00
Example 2.7 00:03:00
Example 2.8 00:03:00
Example 2.9 00:04:00
Example 2.10 00:05:00
Example 2.11 00:09:00
Example 2.12 00:03:00
Example 2.13 00:20:00
Example 2.14 00:03:00
Example 2.15 00:04:00
Example 2.16 00:03:00
Example 2.17 00:08:00
Example 2.18 00:15:00
Example 2.19 00:17:00
Example 2.20 00:05:00
Example 2.21 00:15:00
Example 2.22 00:04:00
Example 2.23 00:07:00
Example 2.24 00:07:00
Example 2.25 00:05:00
Example 2.26 00:02:00
Example 2.27 00:02:00
Example 2.28 00:03:00
Example 2.29 00:03:00
Example 2.30 00:03:00
Example 2.31 00:04:00
Example 2.32 00:06:00
Chapter 3 Probability
Example 3.1 00:07:00
Example 3.2 00:03:00
Example 3.3 00:02:00
Example 3.4 00:04:00
Example 3.5 00:04:00
Example 3.6 00:02:00
Example 3.7 00:03:00
Example 3.8 00:05:00
Example 3.9 00:03:00
Example 3.10 00:08:00
Example 3.11 00:03:00
Example 3.12 00:04:00
Example 3.13 00:03:00
Example 3.14 00:04:00
Example 3.15 00:03:00
Example 3.16 00:04:00
Example 3.17 00:06:00
Example 3.18 00:04:00
Example 3.19 00:07:00
Example 3.20 00:06:00
Example 3.21 00:03:00
Example 3.22 00:05:00
Example 3.23 00:05:00
Example 3.24 00:03:00
Example 3.25 00:08:00
Example 3.26 00:08:00
Example 3.27 00:04:00
Example 3.28 00:04:00
Example 3.29 00:06:00
Example 3.30 00:08:00
Example 3.31 00:10:00
Example 3.32 00:09:00
Example 3.33 00:04:00
Example 3.34 00:10:00
Example 3.35 00:04:00
Example 3.36 00:06:00
Example 3.37 00:10:00
Example 3.38 00:09:00
Chapter 4 Statistics
Example 4.1 00:07:00
Example 4.2 00:08:00
Example 4.3 00:13:00
Example 4.4 00:09:00
Example 4.5 00:11:00
Example 4.6 00:11:00
Example 4.7 00:09:00
Example 4.8 00:07:00
Example 4.9 00:17:00
Example 4.10 00:10:00
Example 4.11 00:14:00
Example 4.12 00:09:00
Example 4.13 00:12:00
Example 4.14 00:13:00
Example 4.15 00:10:00
Example 4.16 00:14:00
Example 4.17 00:06:00
Example 4.18 00:07:00
Chapter 5 Limits and Continuity
Example 5.1 00:12:00
Example 5.2 00:08:00
Example 5.3 00:09:00
Example 5.4 00:06:00
Example 5.5 00:08:00
Example 5.6 00:00:00
Example 5.7 00:08:00
Example 5.8 00:03:00
Example 5.9 00:05:00
Example 5.10 00:06:00
Example 5.11 00:09:00
Example 5.12 00:07:00
Example 5.13 00:05:00
Example 5.14 00:04:00
Chapter 6 Differentiation
Example 6.1 00:16:00
Example 6.2 00:07:00
Example 6.3 00:08:00
Example 6.4 00:03:00
Example 6.5 00:04:00
Example 6.6 00:03:00
Example 6.7 00:05:00
Example 6.8 00:03:00
Example 6.9 00:06:00
Example 6.10 00:03:00
Example 6.11 00:05:00
Example 6.12 00:05:00
Example 6.13 00:22:00
Example 6.14 00:11:00
Example 6.15 00:09:00
Example 6.16 00:15:00
Example 6.17 00:02:00
Example 6.18 00:13:00
Example 6.19 00:07:00
Example 6.20 00:07:00
Example 6.21 00:13:00
Example 6.22 00:23:00
Example 6.23 00:12:00
Example 6.24 00:09:00
Example 6.25 00:10:00
Example 6.26 00:05:00
Example 6.27 00:04:00
Example 6.28 00:16:00
Chapter 7 Integration
Example 7.1 00:05:00
Example 7.2 00:05:00
Example 7.3 00:05:00
Example 7.4 00:09:00
Example 7.5 00:05:00
Example 7.6 00:06:00
Example 7.7 00:08:00
Example 7.8 00:04:00
Example 7.9 00:05:00
Example 7.10 00:05:00
Example 7.11 00:04:00
Example 7.12 00:10:00
Example 7.13 00:10:00
Example 7.14 00:03:00
Example 7.15 00:04:00
Example 7.16 00:07:00
Example 7.17 00:10:00

Course Reviews

2

2
1 ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars1
 • 1 stars0
 1. sharaxaadisa

  2

  Sharaxaada macalinka way fiican tahay lkn kamirada meel ka baxsan ayuu ku sharxayaan waa cod oo keliya

[login_fail_messaging]

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga