Maxaad ku baran doontaa koorsadan? Koorsadan waxaad ku baran doontaa  Introduction To Civil Enginering. casaharadda aad ku baran doonto waxaa ka mid aha:-

 

Introduction 

Part 1: Construction Materials

Stones.

Limes.

Cement.

Bricks.

Titles.

Steel

Paints&Varnshes.

Part 2: Building Construction 

Component Parts of the building

Foundation

Mortar

Masonry Works

Concrete

Doors and Windows

Roofs

Floors

Stairs

Plastering and painting

Building Services

Part 3: Basic Surveying

Chain and Levelling

 

Course Curriculum

Course Introduction FREE 00:21:00
Chapter 1
Lesson 1.1 00:11:00
Lesson 1.2 00:14:00
Lesson 1.3 00:22:00
Chapter 2
Lesson 2.1 00:14:00
Lesson 2.2 00:17:00
Chapter 3
Lesson 3.1 00:12:00
Lesson 3.2 00:17:00
Chapter 4
Lesson 4.1 00:10:00
Lesson 4.2 00:14:00
Lesson 4.3 00:09:00
Imtixaanka 1aad- Introduction To Civil Engineering 00:05:00
Chapter 5
Lesson 5.1 00:09:00
Lesson 5.2 Unlimited
Lesson 5.3 00:14:00
Lesson 5.4 00:10:00
Chapter 6
Lesson 6.1 00:08:00
Lesson 6.2 00:06:00
Lesson 6.3 00:07:00
Chapter 7
Lesson 7.1 00:06:00
Lesson 7.2 00:06:00
Lesson 7.3 00:08:00
Imtixaanka 2aad- Introduction To Civil Engineering 00:20:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

[login_fail_messaging]

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga