5

2

36

Ma tahay qof ku dhibann ku hadalka luqadda Englishka. Halkan waxa an kugu heynaa Course bilow ah waxaana kuu dhigi doono macalin mudda badan ku dhax jiray dhigista luqadda English-ka

$12.00 per 4 months
https://www.youtube.com/watch?v=uBMRzLBtWRA  

Casharrada Koorsada

  • EN1.1 – Alphabet 00:08:00
  • EN1.2 – Exercise 00:02:00
  • EN2.1 – Alphapet For Words 00:12:00
  • EN2.2 – Grammer 00:10:00
  • EN2.3 – Alpha Exercise 00:02:00
  • EN3.1 – The 7 days of the week 00:06:00
  • EN3.2 – the 7 days….Ecercise 00:02:00
  • EN3.3 – Grammer 00:03:00
  • EN3.4 – Exercise 00:02:00
  • EN4.1 – Months of the year 00:06:00
  • EN4.2 – Exercise 00:02:00
  • EN4.3 – Grammer 00:09:00
  • EN4.4 – Exercise 00:02:00
  • EN5.1 – Classroom Expression 00:10:00
  • EN5.2 – Grammer 00:05:00
  • EN5.3 – Exercise 00:02:00
  • EN6.1 – Basic Parts of the body 00:05:00
  • EN6.2 – Grammer 00:08:00
  • EN6.3 – Exercise 00:02:00
  • EN6.4 – Job title 00:11:00
  • EN6.5 – Grammer 2 00:12:00
  • Imtixaanka 1aad – Basic English 00:15:00
  • EN7.1 – Nice To meet you 00:03:00
  • EN7.2 – Posession 00:08:00
  • EN7.3 – Spelling Names 00:01:00
  • EN7.4 – Verb to be 00:05:00
  • EN7.5 – Exercise 00:01:00
  • EN7.6 – Questions 00:07:00
  • EN7.7 – Read Write and Repeat 00:07:00
  • EN8.1 – How are you 00:03:00
  • EN8.2 – Numbers 00:11:00
  • EN8.3 – Age 00:05:00
  • EN8.4 – Singular & polural 00:02:00
  • EN8.5 – These & That 00:02:00
  • EN8.6 – Read & Repeat 00:02:00
  • EN8.7 – Read Write and Repeat 00:03:00
  • EN9.1 – How does she look like 00:03:00
  • EN9.2 – Appearance 00:03:00
  • EN9.3 – Verb to be 00:04:00
  • EN9.4 – Basic and Short 00:01:00
  • EN9.5 – Possesive and subject 00:02:00
  • EN9.6 – Personality- 00:02:00
  • EN9.7 – Question Negative 00:04:00
  • EN9.8 – Normal and short 00:01:00
  • EN9.9 – Adjective 00:01:00
  • EN9.10 – Sentence Structure 00:03:00
  • EN9.11 – Questions 00:01:00
  • EN9.12 – Opposites 00:06:00
  • EN10.1 – Where are you from 00:02:00
  • EN10.2 – Review verb to be- 00:07:00
  • EN10.3 – Simple Present Tense- 00:17:00
  • EN10.4 – Read and answer 00:01:00
  • EN11.1 – Do you speak English- 00:05:00
  • EN11.2 – Sentence Structure- 00:05:00
  • EN11.3 – Nationalities and Languege 00:02:00
  • EN11.4 – Questions and Answer 00:01:00
  • EN11.5 – Vocabulary- 00:04:00
  • EN11.6 – Examples 00:09:00
  • EN12.1 – Family- 00:10:00
  • EN12.2 – Review this &that 00:04:00
  • EN12.3 – Singular & Plural- 00:02:00
  • EN12.4 – Examples 00:01:00
  • EN12.5 – Status 00:02:00
  • EN12.6 – Punctuation Marks 00:05:00
  • EN12.7 – Put 00:01:00
  • EN12.8 – Listen & Write 00:03:00
  • EN12.9 – Read & Answer 00:01:00
  • EN13.1 – There are many Relatives 00:06:00
  • EN13.2 – Review Possession- 00:02:00
  • EN13.3 – Review Tense 00:09:00
  • EN13.4 – Where is it- 00:01:00
  • EN13.5 – OR 00:03:00
  • EN13.6 – Read & Answer 00:03:00
  • EN14.1 – What do you do- 00:02:00
  • EN14.2 – Articiles 00:04:00
  • EN14.3 – A and an 00:03:00
  • EN14.4 – Review Simple Present Tense- 00:05:00
  • EN14.5 – Noun And Verb 00:04:00
  • EN14.6 – Pronunciation- 00:04:00
  • EN14.7 – Listen & Write 00:01:00
  • EN15.1 – Where do you work 00:03:00
  • EN15.2 – Work Places 00:02:00
  • EN15.3 – A and An 00:01:00
  • EN15.4 – Frequency Adverb- 00:03:00
  • EN15.5 – Pronunciation- 00:02:00
  • EN15.6 – Lover story- 00:06:00
  • EN15.7 – Listen & write 00:02:00
  • Imtixaanka 2aad – Basic English 00:05:00
  • EN16.1 – What is it 00:11:00
  • EN16.2 – Prepositions of time 00:01:00
  • EN16.3 – Parts of the day- 00:01:00
  • EN16.4 – New Words- 00:01:00
  • EN16.5 – Listen & Write- 00:02:00
  • EN16.6 – Read & Write- 00:02:00
  • EN17.1 – What day is it- 00:03:00
  • EN17.2 – Months- 00:02:00
  • EN17.3 – Ordinal Numbers- 00:02:00
  • EN17.4 – Name of the days 00:01:00
  • EN17.5 – Holidays- 00:01:00
  • EN17.6 – Pronunciation- 00:01:00
  • EN17.7 – Listen & Write- 00:02:00
  • EN17.8 – Read & and Answer 00:02:00
  • EN18.1 – How is the Weather 00:02:00
  • EN18.2 – Present Continuous Tense 00:02:00
  • EN18.3 – Adjective Weather 00:02:00
  • EN18.4 – Thermometer 00:03:00
  • EN18.5 – Pronunciation- 00:01:00
  • EN18.6 – Listen & Write- 00:02:00
  • EN19.1 – What are you wearing 00:06:00
  • EN19.2 – Sentence Structure 00:06:00
  • EN19.3 – Present Contunous Tense 00:02:00
  • EN19.4 – Listen & Write- 00:00:00
  • EN19.5 – Read & Answer 00:02:00
  • EN20.1 – The body- 00:16:00
  • EN20.2 – Pronunciation- 00:03:00
  • EN20.3 – Listen & Write- 00:02:00
  • EN20.4 – Read & Answer 00:03:00
  • EN21.1 – What is the matter 00:08:00
  • EN21.2 – Pronunciation 00:06:00
  • EN21.3 – Listen & Write 00:01:00
  • EN21.4 – Read & Answer 00:02:00
  • EN22.1 – Home 00:03:00
  • EN22.2 – There is & There are 00:03:00
  • EN22.3 – outside of house 00:02:00
  • EN22.4 – Pronunciation- 00:03:00
  • EN23.1 – Tell me about your furniture 00:12:00
  • EN23.2 – Vocubulary- 00:03:00
  • EN23.3 – Pronunciation- 00:03:00
  • EN23.4 – Listen & Write 00:02:00
  • EN23.5 – Read & Answer 00:04:00
  • EN24.1 – I am Hungry- 00:03:00
  • EN24.2 – Vocabulary- 00:03:00
  • EN24.3 – Nouns 00:03:00
  • EN24.4 – Articles 00:03:00
  • EN24.5 – Listen & Write 00:03:00
  • EN24.6 – Read & Answer 00:05:00
  • EN25.1 – What is sports can you play- 00:04:00
  • EN25.2 – present Continous Tense- 00:02:00
  • EN25.3 – indivial sports 00:02:00
  • EN25.4 – Present Simple Tense 00:04:00
  • EN25.5 – Listen & Write 00:02:00
  • EN25.6 – Read & Answer 00:02:00
  • EN26.1 – What did you do yesterday- 00:02:00
  • EN26.2 – Simple past Tense 00:04:00
  • EN26.3 – Regular & inregular verbs 00:09:00
  • EN26.4 – Pronunciation- 00:03:00
  • EN26.5 – Listen & Write 00:02:00
  • EN26.6 – Read & answer 00:03:00
  • EN27.1 – What are you going to- 00:06:00
  • EN27.2 – Future Prediction 00:05:00
  • EN27.3 – Time Words 00:04:00
  • EN27.4 – Listen & Answer 00:00:00
  • EN27.5 – Read & Answer 00:03:00
  • EN28.1 – would you like to do- 00:05:00
  • EN28.2 – pronouns 00:09:00
  • EN28.3 – An invition- 00:05:00
  • EN28.4 – Experession- 00:03:00
  • EN28.5 – Polite questions 00:05:00
  • EN28.6 – Listen & Write 00:01:00
  • EN28.7 – Read &Answer 00:06:00
  • EN29.1 – My vocation- 00:03:00
  • EN29.2 – Vocabulary- 00:02:00
  • EN29.3 – Articles 00:08:00
  • EN29.4 – Listen & Write 00:02:00
  • EN29.5 – Read & Answer 00:05:00
  • EN30.1 – How do you travel- 00:02:00
  • EN30.2 – Preposition 00:04:00
  • EN30.3 – Simple Past Tense 00:07:00
  • EN30.4 – Listen & Write- 00:02:00
  • EN31.1 How do you get there. 00:11:00
  • EN31.2 Direction Words 00:02:00
  • EN31.3 Listen & Write 00:03:00
  • EN31.4 Read & Answer 00:04:00
  • EN32.1 Ask me a question 00:01:00
  • EN32.2 Question Words 00:11:00
  • EN32.3 Test Matching 00:02:00
  • EN32.4 Sentence Structure 00:05:00
  • EN32.5 Listen & Write 00:01:00
  • EN32.6 Read & Answer 00:03:00
  • EN33.1 I don’t know 00:04:00
  • EN33.2 Indefinite Pronoun’s 00:10:00
  • EN33.3 Listen & Write 00:03:00
  • EN33.4 Read & Answer 00:04:00
  • EN34.1 Review English Alphabet 00:02:00
  • EN34.2 Demonstrative 00:03:00
  • EN34.3 The 7 days of the week 00:02:00
  • EN34.4 Months of the year & class rom Expression- 00:01:00
  • EN34.5 Job title 00:01:00
  • EN34.6 Sub vs obj 00:01:00
  • EN35.2 – Countries & Family 00:03:00
  • EN35.3 – Job Title & verb to be 00:02:00
  • EN35.4 – Sentence Structure 00:03:00
  • EN35.5 Listen and Write 00:03:00
  • EN35.6 Read & Answer 00:03:00
  • EN36.1 – Time 00:05:00
  • EN36.2 – Present continuous tense 00:04:00
  • EN36.3 – Listen & Write 00:03:00
  • EN36.4 – Read & Answer 00:04:00
  • EN37.1 – Sport 00:02:00
  • EN37.2 – Invitation 00:01:00
  • EN37.3 – How to say yes 00:05:00
  • EN37.4 – Prediction 00:01:00
  • EN37.5 – Ocean 00:01:00
  • EN37.6 – Transportation 00:02:00
  • EN37.7 – Listen & Write 00:02:00
  • EN37.8 – Read & Answer 00:03:00
  • Imtixaanka 3aad – Basic English 00:15:00

Qiimeynta Koorsada

5

5
2 ratings
 • 5 stars2
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0
 1. Run ka hadal

  5

  Runtii barnaamij waxbarasheedkan waa mid aad u wanaagsan lagana Soo shaqeeyay anigu waan amanayaa inshallah marka aan dhameeyana waxaan rajeynayaa in aan luqada wax badan ka garto ku hadalkeeduna ii fududaado

 2. Abdinasser Dabar MoussaOctober 21, 2022 at 10:10 am

  Qiimeynta barashada englishka

  5

  Waa heer sare runtii

[login_fail_messaging]

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga