WO2.8 Find And Replace

Casharkan waxaad ku baran donta sia lo badalo qoraal ka qaldamay hadan aadan garaneyn meesha uu kaga jiro page ka.

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga