V9.1- Weynee, yaree, rog, ama qeyb ka qaado muuqaalka ama sawirka

Si fudud u weynee muuqaalkaaga, u yaree, u rog, u dhaqaaji ama u adeegso qeyb ka mid adigoo jaranaaya qeybta aad doonto.

Certificate Code

[login_fail_messaging]

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga