V8.1- Calaamadeyso meelaha aad wax gaara ku dareyso

Calaamad iyo midab gaara u sameyso meelaha aad wax gaara ku sameyn rabto sida in aad qoraal ku darsato.