V7.5- Dheeree codka gaaban, ama gaabi codka dheer

Si fudud u dheeree codadka gaaban, ama gaabi codadka dhaadheer hadba sida aad doonto.