V7.5- Dheeree codka gaaban, ama gaabi codka dheer

Si fudud u dheeree codadka gaaban, ama gaabi codadka dhaadheer hadba sida aad doonto.

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga