V7.4- Ka dhig codka in uu tartiib u soo kaco.

Si uusan qofka uga nixin codka muuqaalkaaga marka uu daaro, ka dhig codka muuqaalka mid si tartiib ah u soo kaca.

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga