V3.3- Muuqaallada is garab dhig, weyney, rog, ama dhaqdhaqaaji

U dhaqaaji muuqaalka meesha aad doonto, weyney ama yaree, rog ama is garab dhig 2 muuqaal iyo in ka badan.

Certificate Code

[login_fail_messaging]

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga