V3.3- Muuqaallada is garab dhig, weyney, rog, ama dhaqdhaqaaji

U dhaqaaji muuqaalka meesha aad doonto, weyney ama yaree, rog ama is garab dhig 2 muuqaal iyo in ka badan.