V2.6- Keydso meesha ay kuu mareyso jarjaridda, dibna uga bilow markale.

Hadii ay shaqo degdega kuu soo baxdo adiga oo muuqaal jarjaraaya, dhib malaha, keydso meesha ay jarjaridda kuu mareyso, dibna uga bilaabo marka aad fursad kale hesho.