V10.4- Koobiyee muuqaal, sawir ama wax kaleba

Si fudud u koobiyeyso muuqaalka, sawirka ama waxa kale ee aad doonto in aad markale adeegsato.