V10.2- Qari qeyb dhaqaaqeysa oo muuqaalka ka mid ah

Si fudud u qari waxa aad doonto in la qariyo xitaa ay yihiin wax dhaqaaqaya sida gaari oo kale.

Certificate Code

[login_fail_messaging]

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga