V10.2- Qari qeyb dhaqaaqeysa oo muuqaalka ka mid ah

Si fudud u qari waxa aad doonto in la qariyo xitaa ay yihiin wax dhaqaaqaya sida gaari oo kale.