V1.1- Video Editing, waa maxay? ama muuqaal sameyn.

Wax ka ogow waxa ay tahay xirfadda muuqaal sameynta ama Video Editing.

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga