V1.1- Video Editing, waa maxay? ama muuqaal sameyn.

Wax ka ogow waxa ay tahay xirfadda muuqaal sameynta ama Video Editing.