T8.4- Hambalyo, u gudub qeybta nambarada.

Hambalyo, waad dhameysay qeybta barashada qoridda xarfaha. Ku soo dhawow barashada qoridda nambarada.