T8.4- Hambalyo, u gudub qeybta nambarada.

Hambalyo, waad dhameysay qeybta barashada qoridda xarfaha. Ku soo dhawow barashada qoridda nambarada.

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga