T8.1- Barashada Xarfaha Waaweyn (Q. 1aad)

Bilow barashada qoridda xarfaha waaweyn (Q. 1aad)

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga