T4.3- Barashada Xarfaha R iyo U

Xarfaha R iyo U waxa aad u kala adeegsaneysaa fartaada xigta suulka ee gacanta midig iyo bidix. Fadlan qeybta hoose noogu sheeg sida aad ugu guuleysatay 2dan xaraf.