T3.4- Barashada xarfaha JKL; iyo ASDF oo isla socda

Maadaama aad baratay qoridda xarfaha ASDF, haddeer, waa xilligii aad ku dari lahayd barashada xarfaha xiga ee kala ah JKL iyo calaamadda ; Waa tallaabada 2aad ee safarkaaga, ku raaxayso.