T2.1- Ku shub Computer-kaaga Mavis Beacon 15

Haddii uu kuu shaqeyn waayo Mavis Beacon 20, waxaad adeegsan kartaa Mavis Beacon 15. Hadii aad doontana, 2daba waad ku wada shuban kartaa Computerkaaga.

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga