T2.1- Ku shub Computer-kaaga Mavis Beacon 15

Haddii uu kuu shaqeyn waayo Mavis Beacon 20, waxaad adeegsan kartaa Mavis Beacon 15. Hadii aad doontana, 2daba waad ku wada shuban kartaa Computerkaaga.