T2.1- Ku shub Computer-kaaga Mavis Beacon 15

Haddii uu kuu shaqeyn waayo Mavis Beacon 20, waxaad adeegsan kartaa Mavis Beacon 15. Hadii aad doontana, 2daba waad ku wada shuban kartaa Computerkaaga.

Certificate Code

[login_fail_messaging]

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga