M6.2- Koobiyee ama meel kale u qaad xogtaada si fudud (Wadooyin kala duwan)

i aysan xogtaada kaaga lumin, koobi ayaad ka sameyn kartaa xogtaada sida sawirradaada adigoo aan qaadin xogtaadii hore ee orjinaalka ah. Hadii aad doonto in aad xog meel ka qaaddo oo aad geyso meel kale, waad sameyn kartaa weliba si fudud. Bal isku day.

Certificate Code

[login_fail_messaging]

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga