T1.1- Ku soo dhawow koorsada qoridda degdegga ah (Typing)

Ku soo dhawow barashada qoraalka degdegga ah (Typing). Waan ku faraxsanahay in aad halkan joogto oo aad ka mid noqoto ardada iska diiwaangelisay koorsadan. Soo dhawow!

Certificate Code

[login_fail_messaging]

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga