Computer

Koorsooyinka Computerka ku saabsan iyo waxyaabaha soo hoos gala sida Microsoft Office iwm.

Baro Adeegsiga Computer-ka

$15.00 per 4 months 676

Qoridda Degdegga (Typing)

5
$10.00 per 4 months 179

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga