WP2.4 – Customises

casharkan waxad ku baran donta maxaa la dhaha customize iyo sida lo sameeyo

Certificate Code

[login_fail_messaging]

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga