WP1.3 – Install Bitnami

waxad ku baran donta casharkan sida computerkena aan uku shubi laheyn website si local ah. waxad kalo ku baran doonta sida loo la so dago bitnami wordpress

Certificate Code

[login_fail_messaging]

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga