WO4.1 Picture

Casharkan waxaad ku baran dontaa sida aad sawir uso gelin laheyd Document-kaaga.

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga