WO3.6Spell and Grammer error

Casharkan waxaad ku baran dontaa sida lo saxo spell error ka iyo Grammer error ka.

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga