WO3.1 Line And Paragraph Spacing

Casharkan waxaad ku baran dontaa sida Lines ka qoral ka spece la siiyo.

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga