WO2.9 Text Case

Casharkan waxaad ku baran dontaa sidee far yaryar looga dhiga far waaweyn ama far waaweyn looga diga far yaryar.

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga