WO2.5 Changing Or Creating Text Styles

Casharkan waxaad ku baran donta sida Text Style ka wax looga badalo.

Certificate Code

[login_fail_messaging]

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga