WO2.5 Changing Or Creating Text Styles

Casharkan waxaad ku baran donta sida Text Style ka wax looga badalo.

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga