WO2.3 Deletion

Casharkan waxaad ku baran dontaa sidee qoraal loo tiraa.

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga