WO2.10 Format Painter

Cashrkan waxaad ku baran dontaa side format qoral loga so qaada loona geeya qoraal kale.

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga