WO1.4 Blank Doc – Save – Open

Caharkan waxad ku baran dontaa sida wax qorista loo bilaabo iyo sida lo save gareeyo wixii aad qorotay

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga