WO1.3 Open Word – New Doc

Casharkan waxaad ku baran dontaa inta hab oo laa so kicin karo Microsoft Word iyo habka lo abuuro Decomunt cusub.

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga