V9.5- Dhaqdhaqaaq u samee muuqaalkaaga

Dhaqdhaqaaq u samee muuqaalkaaga, adigoo soo weyneynaya qeybta aad muhiim u aragto.