V9.4- Qoraal dhaqdhaaqa geli muuqaalkaaga

Qoraalka aad gelisay Premiere, u samee dhaqdhaaq si uu qurxoonaado marka uu soo muuqanayo.

Certificate Code

[login_fail_messaging]

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga