V9.3- Cinwaan u samee muuqaalkaaga (Qoraal geli)

Qoraal ku darso muuqaalkaaga adigoo u adeegsanaaya cinwaan ahaan ama sida aad doonto.