V8.3- Iska soo dhex muuji 2 muuqaal

2 Muuqaal ama ka badan ayaad ka dhigi kartaa in uu midba kan kale ka soo dhex muuqdo, ku baro casharkan.

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga