V8.3- Iska soo dhex muuji 2 muuqaal

2 Muuqaal ama ka badan ayaad ka dhigi kartaa in uu midba kan kale ka soo dhex muuqdo, ku baro casharkan.