V8.1- Calaamadeyso meelaha aad wax gaara ku dareyso

Calaamad iyo midab gaara u sameyso meelaha aad wax gaara ku sameyn rabto sida in aad qoraal ku darsato.

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga