V7.7- Keydso jarjariddaada si aad markale u sii waddo jarjaridda

Si aad markale halkaaga uga sii waddo jarjaridda, keydso.