V7.7- Keydso jarjariddaada si aad markale u sii waddo jarjaridda

Si aad markale halkaaga uga sii waddo jarjaridda, keydso.

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga