V7.6- Guuxa ka saar codadka muuqaallada.

Adigoo adeegsanaaya Premiere, si fudud guuxa uga saar codadka hoos ku leh guux yar.