V7.6- Guuxa ka saar codadka muuqaallada.

Adigoo adeegsanaaya Premiere, si fudud guuxa uga saar codadka hoos ku leh guux yar.

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga