V7.3- Kala qaad codka iyo muuqaalka ama isku keen

Codka iyo muuqaalka kala saar oo midka aad doonto keliya adeegso, muuqaalka ama codka. Ama isku keen hadii kale.

Certificate Code

[login_fail_messaging]

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga