V7.3- Kala qaad codka iyo muuqaalka ama isku keen

Codka iyo muuqaalka kala saar oo midka aad doonto keliya adeegso, muuqaalka ama codka. Ama isku keen hadii kale.