V7.3- Kala qaad codka iyo muuqaalka ama isku keen

Codka iyo muuqaalka kala saar oo midka aad doonto keliya adeegso, muuqaalka ama codka. Ama isku keen hadii kale.

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga