V6.3- Kala baro qeybaha uu leeyahay Premiere Pro

Wejiga hore ee Premiere waa uu ka duwanyahay midka Filmora. Wax badan ka baro qeybaha Premiere.