V4.4- Iska soo dhex muuji 2 muuqaal ama ka badan.

Soo muuji muuqaal iyadoo laga dhex arki karo muuqaal kale, waa farsamo fudud balse qurxoon, ka baro casharkan.