V4.4- Iska soo dhex muuji 2 muuqaal ama ka badan.

Soo muuji muuqaal iyadoo laga dhex arki karo muuqaal kale, waa farsamo fudud balse qurxoon, ka baro casharkan.

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga