V3.2- Dheeree codka gaaban, wax badan ka badal codadka.

Hadii muuqaalka aad jarjareyso uu codkiisa dheeryahay, dhib malaha, si fudud u dheeree, sidoo kale, wax bdn ku kordhi codka.