V11.4- Qurxi midabka muuqaalkaaga (Ka badal hadii aad doontana)

Qurxi midabka muuqaalkaaga. Kordhi hadii midka uu ku yaryahay, ama ka yaree hadii uu ku badanyahay.