V11.4- Qurxi midabka muuqaalkaaga (Ka badal hadii aad doontana)

Qurxi midabka muuqaalkaaga. Kordhi hadii midka uu ku yaryahay, ama ka yaree hadii uu ku badanyahay.

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga