V11.3- Kordhi ama yaree iftiinka muuqaalkaaga

Si fudud u kordhi ama u yaree iftiinka muuqaalka, ka dhig mid xiiso geliya daawadaha dhanka iftiinka.

Soo Dhawow

Fadlan haddii aadan horey isu diiwaangelin, daawo muuqaalka hoose si aad isku diiwaangeliso.

Gal Cinwaankaaga